Sant Joan, 12


Primera parada del recorregut OMPLINT BUITS.

Adoració del buit, sacrifici de la memòria

Una acció del col·lectiu Viuda De amb la col·laboració de Guim Camps i Eudald Griera

 


Sobre un altar s’incinera la maqueta d’una casa que ja no existeix. Les cendres són dipositades dins una urna que es col·loca a l’espai destinat a albergar l’imatge d’una verge, que després de la demolició de l’edifici ha quedat al descobert. Seguidament es llegeix el text següent:

Aquest edifici i molts d’altres (més de tres-cents cinquanta) que formen el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell s’han salvaguardat fins als nostres dies, gràcies a la tenacitat de moltes persones i institucions que creuen que el patrimoni forma part de la nostra història i també de la nostra idiosincràsia.

S’entén per patrimoni el conjunt de béns, valors i crèdits que posseeix una persona, una institució, una ciutat, una nació… I es defineix com a patrimoni cultural el conjunt de testimonis que conformen l’herència cultural d’una societat. I generalment es classifica entre patrimoni moble i patrimoni immoble.

D’elements patrimonials n’hi ha molts a la nostra ciutat: la nostra toponímia, el nostre parlar, les nostres les (sic) cançons de bressol…,en definitiva, una manera particular de veure el món en què ens ha tocat de viure (sic). Tanmateix, ara s’han senyalitzat vint-i-tres elements,primera fase d’un projecte més ambiciós per senyalitzar-ne cinquanta-un. Aquests edificis senyalitzats són representatius de diversos períodes històrics, i artístics. I bo i agrupats, m’atreviria a dir que el conjunt fins i tot fa patxoca.

(…)

Conservar el patrimoni demana uns quants passos. D’entrada, identificar-ne els elements. En segon lloc, salvaguardar-los i rehabilitarlos. I, finalment, donar-los a conèixer, posar-los en coneixement de la ciutadania. Aquest darrer aspecte és el que presentem ara mitjançant
la senyalització d’uns primers vint-i-tres edificis.

Esperem que siguin molts els ciutadans i ciutadanes que puguin gaudir de la visita d’aquests elements patrimonials i que ben aviat puguem ampliar la llista.

Manuel Bustos, Alcalde de Sabadell. Introducció al catàleg “Senyalització del Patrimoni Històric de Sabadell, 23 edificis per a descobrir.”

Viuda De, 21 d’abril de 2012

 

Fotografies: Berta Tiana / (Sa)badall

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Llicència