Cartografia

Un dels llenguatges que l’exposició Urbanoporosi ha utilitzat per assenyalar la proliferació d’espais buits, abandonats o sense ús, és el llenguatge cartogràfic. A continuació us presentem una de les dues representacions cartogràfiques que hem elaborat amb aquesta finalitat.

El mapa recull una part importants de les parcel·les que, aparentment, es troben en una situació d’abandó o de desús. Amb tot, aquesta representació cartogràfica presenta algunes particularitats. Hem sacrificat alguns codis estàndard de la cartografia urbana (orientació, trama urbana, eixos principals, etc.), en benefici de la simplicitat del missatge. Fent un símil amb la història de la pintura, podem dir de forma molt general que es tracte d’un mapa-impressionista, és a dir, busca un efecte clar en el públic: la impressió global i sintètica de la imatge d’aquests espais a la ciutat de Sabadell.

El mapa, a més, està delimitat per un cercle, i no per un marc quadrat com és habitual. En aquest cas, el criteri estètic també ha prevalgut. De fet, el cercle és una figura que, justament perquè trenca amb la ortogonalitat de la trama urbana, té connotacions imprevisibles: se’ns ha comentat que recorda les ciutats ideals del Renaixement, la idea d’utopia (moltes utopies tenen lloc en illes circulars) o les lents d’un microscopi que observen amb detall allò que succeeix a la ciutat.

A l’exposició s’hi mostra també un mapa amb la localització d’aquests espais sobre la trama urbana així com cartografia específica per cadascuna de les categories en què s’han classificat les imatges. Properament podreu trobar la resta de cartografia dins aquesta web.

Anuncis
  • Llicència
  • Anuncis